• img1
  • img2
  • img3
  • img4

Site-4me עיצוב ובניית אתרים תקנון האתר

 

אתר Site-4me מתמחה בעיצוב ובניית אתרים.

הגדרת "משתמש" – לקוח שרכש אתר או יותר מ-Site-4me.

כל התבניות והרעיונות העיצוביים שמכיל האתר, הינם קניין רוחני של בעלי Site-4me ולא ניתן לבצע כל שימוש לרעה בהם, או שימוש שאינו במסגרת רכישת שירותים.

המשתמש באתר מודע לכך שSite-4me מאפשר ללקוחותיו שירותים מסויימים שניתנים בתשלום ושירותים אחרים שלא ניתנים בתשלום.

בעלי אתר Site-4me יכולים לשנות לפעם לפעם את השירותים הניתנים בתשלום ואלה הניתנים ללא תשלום, ללא התרעה מוקדמת וללא הודעה אישית.

Site-4me מתחייבים לשמר שירותים שניתנו בתשלום עד לסוף התקופה עליה שולם עבור השירות, אך לא מתחייבים לשמר את השירותים מעבר לפקיעת מועד התקופה.

שירותים בתשלום שלא מומשו אחרי זמן מסויים, ייפקעו ולא ינתן עבורם החזר כספי, אם נעשה ניסיון לשרת אך לא נענה מצד המשתמש.

שירותים בתשלום שפקעו אך לא נעשה שום ניסיון לשירות, יקבל המשתמש את מלוא הכסף ששילם עבור השירות שלא התקבל.

התכנים המוזנים בצורה ישירה ע"י המשתמש לאתר, הם באחריותו הבלעדית ולא באחריות Site-4me. מאחר וניתן לשנות את התכנים כרצונו של כל משתמש, חובת בדיקת שימוש בתכנים ותמונות ללא זכויות יוצרים הינה באחריות המשתמש בלבד.

נא לשמור על טוהר המילה והתמונות. תכנים פוגעים או מסיתים בצורה זו או אחרת שהוזנו ע"י משתמש, יורדו לאלתר ללא החזר ופיצוי כספי.

אנו מאחלים בהצלחה רבה לכל לקוחותינו.